Rënia e flokëve dhe tullacia është një problem i zakonshëm për shumë burra dhe gra në mbarë botën. Flokët rrallohen me kalimin e kohës për arsye të ndryshme dhe bien plotësisht. Transplantimi i flokëve İstanbul Flokët kanë një fazë të caktuar zhvillimi. Flokët që përfundojnë fazën bien me kalimin e kohës. Megjithatë, rënia e flokëve për shkak të predispozicionit gjenetik, faktorëve mjedisorë, sëmundjeve, mjekimeve dhe stresit nuk rritet përsëri. Në këtë fazë, transplantimi i flokëve u ofron njerëzve një zgjidhje të përhershme dhe natyrale. Transplantimi i flokëve është një aplikim estetik që ofron një zgjidhje të përhershme për problemin e tullacit me të cilin përballen shumë gra dhe burra. Stambolli është lider në mbjelljen e flokëve Turqia është ndër vendet më të spikatura në fushën e transplantit të flokëve, veçanërisht Stambolli është ndër qytetet ku ndodhen qendrat më të rëndësishme në sektorin e gjelit të detit të transplantit të flokëve .

Çfarë është transplantimi i flokëve ?

Transplantimi i flokëve është procesi i transferimit të folikulave të flokëve të shëndetshëm nga zona e dhuruesit në zonën tullac. Folikula të reja të shëndetshme të flokëve vendosen në vend të rënies së flokëve për shkak të predispozicionit gjenetik ose faktorëve mjedisorë, duke i dhënë fund kështu pamjes tullac. Meqenëse folikulat e flokëve të mbjella në transplantimin e flokëve janë rezistente ndaj rënies, ato nuk bien më, kështu që rezultati është i përhershëm.

Transplantimi i flokëve aplikohet në formën e teknikave dhe metodave të ndryshme, por si parim i përgjithshëm, folikulat e flokëve të marra nga zona e donatorëve rezistente ndaj derdhjes aplikohen në formë vendosjeje në kanale të hapura në zonën tullac. Zona e dhurimit zakonisht përcaktohet si zona e zverkut. Sepse zona e zverkut është më rezistentja ndaj derdhjes.

Operacionet e mbjelljes së flokëve planifikohen individualisht. Numri i folikulave të flokëve që do të transplantohen, dizajni i vijës së përparme të flokëve dhe teknika që do të aplikohet ndryshojnë nga personi në person.

Pse kryhet transplantimi i flokëve ?

Flokët janë ndër aksesorët më të rëndësishëm që plotësojnë pamjen fizike të meshkujve dhe femrave. Me kalimin e kohës, rënia e flokëve ndodh për shkak të faktorëve gjenetikë ose mjedisorë. Nëse nuk merren masa paraprake në periudhën e hershme, këto derdhje shkaktojnë tullaci të përhershme. Rrallimi i flokëve ose tullaci i bën njerëzit të pakënaqur estetikisht dhe psikologjikisht dhe shkakton probleme të vetëbesimit. Flokët e shëndetshëm, natyralë dhe të harlisur ofrojnë një pamje më të re dhe vetëbesim. Falë transplantimit të flokëve, flokët natyralë dhe të shëndetshëm arrihen përgjithmonë. Meqenëse folikulat e flokëve të transplantuara në transplantimin e flokëve janë rezistente ndaj rënies, ato nuk bien më.

Tek kush mund të aplikohet transplanti i flokëve ?

Kur fillon rënia e flokëve, fillimisht duhet të përcaktohet shkaku i rënies së flokëve. Transplantimi i flokëve nuk kryhet për çdo person me problem rënien e flokëve. Rënia e flokëve mund të shkaktohet nga arsye të ndryshme si predispozita gjenetike, çekuilibër hormonal, stresi, faktorë mjedisorë. Duhet mësuar shkaku i rënies së flokëve dhe duhet aplikuar trajtimi i tij.

Flokët kanë një fazë të caktuar të rënies. Rezultate më të suksesshme arrihen nëse transplantimi i flokëve zbatohet tek personat që kanë përfunduar fazat e rënies.

Mund të zbatohet ligjërisht për njerëzit që kanë përfunduar zhvillimin e tyre fizik në moshën 18 vjeçare. Megjithatë, është gjëja e duhur që të aplikohet për ata që kanë përfunduar fazën e rënies në mënyrë që të mos përjetojnë më rënie të flokëve.

Për mbjelljen e flokëve, personi nuk duhet të jetë alergjik ndaj anestezisë dhe nuk duhet të ketë asnjë sëmundje gjaku. Efikasiteti i zonës dhuruese është gjithashtu shumë i rëndësishëm në transplantin e flokëve. Një numër i mjaftueshëm i folikulave të flokëve të shëndetshëm duhet të jetë i pranishëm në zonën e dhurimit për transplantimin e flokëve.

A është i mundur transplantimi i flokëve për gratë ?

Rënia e flokëve është një problem si për femrat ashtu edhe për meshkujt. Gratë që përjetojnë rënie të flokëve për arsye të ndryshme mund të bëjnë transplant flokësh ashtu si burrat. Humbja e flokëve tek gratë mund të jetë për shkak të arsyeve gjenetike ose hormoneve. Në përgjithësi, rënia e flokëve tek femrat shihet në formën e rrallimit në pjesët e përparme, anësore dhe të qafës dhe jo në formë të rënies së plotë. Transplantimi i flokëve ofron rezultate të përhershme dhe natyrale për gratë.

Falë teknologjisë në zhvillim, transplantimi i flokëve të parruar tashmë është i mundur, kështu që gratë mund të bëjnë lehtësisht transplantin e flokëve.

Kur fillojnë të rriten flokët e transplantuar ?

Transplantimi i flokëve është një proces i gjatë dhe pacienti duhet të jetë i durueshëm. Derdhjet e shokut ndodhin në 3 muajt e parë pas operacionit. Pas muajit të 6-të, flokët fillojnë të rriten sërish.

Për të marrë rezultatin përfundimtar të operacionit të mbjelljes së flokëve duhen 12 deri në 18 muaj. Ky proces mund të jetë më i shkurtër ose më i gjatë. Rezultati i transplantimit të flokëve ndryshon nga personi në person.

A ka dhimbje pas transplantimit të flokëve ?

Transplantimi i flokëve nuk është një proces i dhimbshëm. Në përgjithësi, transplantimi i flokëve kryhet nën anestezi lokale. Falë anestezisë lokale të aplikuar, pacienti nuk ndjen dhimbje gjatë procedurës. Nëse procesi i mbjelljes së flokëve zgjat shumë, anestezia lokale përsëritet. Transplantimi i flokëve është një procedurë e vogël kirurgjikale dhe duhet të kryhet nën anestezi për komoditetin e pacientit.

Gjatë transplantimit të flokëve ka gjakderdhje të lehtë, por nuk ndjehet dhimbje. Pacientit rekomandohen qetësues për të shmangur dhimbjen pas operacionit.

Çfarë është humbja e shokut pas transplantimit të flokëve ?

Pas operacionit të mbjelljes së flokëve përjetohet derdhja e shokut. Humbja shoku e flokëve të transplantuar po derdhet. Ky është një proces normal në transplantin e flokëve. Kur flokët bien, pacientët mendojnë se operacioni ka dështuar dhe i zë paniku. Këto derdhje janë normale dhe nuk ndikojnë në suksesin e procedurës.

Konsiderohet normale humbja e 5-10% e folikulave të flokëve të transplantuar në operacionet e mbjelljes së flokëve. Folikula të gjalla të flokëve ruajnë vitalitetin e tyre gjatë transplantimit dhe lejojnë që flokët të rriten. Kjo rritje manifestohet në javën e parë pas mbjelljes. Megjithatë, këto qime të reja shkëputen dhe bien. Kjo gjendje njihet si derdhja e shokut. Pas transplantimit të flokëve, 95% e flokëve të transplantuar bien në formë goditjeje.

Pas përfundimit të fazës së derdhjes së goditjes, flokët fillojnë të rriten përsëri. Rrjedhja e shokut ndodh brenda 1-3 muajve pas operacionit dhe pas përfundimit të muajit të 4-6-të, flokët fillojnë të rriten përsëri.

Si bëhet larja e parë pas transplantimit të flokëve ?

Larja e parë pas transplantimit të flokëve është shumë e rëndësishme për procesin e shpejtë të shërimit. Për këtë arsye, procedura e parë e larjes zakonisht bëhet nga mjeku në klinikën e mbjelljes. Larja e parë pas transplantimit të flokëve bëhet zakonisht 3 ditë pas transplantimit. Në transplantin e parë të flokëve përdoren shampo dhe locione të veçanta. Pacienti nuk duhet të lahet deri në larjen e parë. Pas larjes së parë nga mjeku, pacienti mund të lahet sipas rekomandimeve.

Në larjen e parë aplikohet locion dhe lihet rreth 1 orë. Pas përfundimit të periudhës së pritjes, procesi i larjes përfundon duke përdorur një shampo të veçantë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *