Transplantimi i mjekrës dhe mustaqeve

beard transplant

Mjekra dhe mustaqet luajnë një rol të rëndësishëm në shprehjen e fytyrës së meshkujve. Mjekra dhe mustaqet, të cilat konsiderohen si aksesorë për meshkuj, mund të rrallohen ose të derdhen për arsye të ndryshme. Mund të mos dalë fare për shkak të disa faktorëve gjenetikë. Humbja e shprehjes mund të ndodhë si rezultat i rrallimit ose rënies së mjekrës dhe mustaqeve. Ka një zgjidhje për këto rënie dhe rrallime të flokëve, që i bën meshkujt të pakënaqur nga pikëpamja estetike, me mbjelljen e mjekrës dhe mustaqeve. Numri i personave që kryejnë operacione të transplantimit të mjekrës dhe mustaqeve po rritet dita-ditës. Përveç humbjes së mjekrës dhe mustaqeve, sidomos për arsye shëndetësore, ata që duan një pamje më të plotë dhe më natyrale nga ana estetike, bëjnë transplantin e mjekrës dhe mustaqeve . Krahas shqetësimeve estetike, transplantimi i vetullave është metoda më natyrale dhe e përhershme për dëmtimet në zonën e mjekrës apo mustaqeve, djegiet dhe plagët e përhershme.

Çfarë është një mjekër dhe mustaqe?

Transplantimi i mjekrës dhe mustaqeve është procesi i vendosjes së rrallimit ose derdhjes rajonale në zonën e fytyrës dhe buzës së sipërme të meshkujve, gjëndra e flokëve merr farat nga vetë personi, duke hapur kanale shumë të vogla dhe duke i vendosur ato në zonën e mjekrës ose mustaqeve që do të mbillen. .

Si është transplantimi i mjekrës dhe mustaqeve?

Si zonë dhuruese përcaktohet transplantimi i mjekrës ose i mustaqeve, qimet në pjesën e pasme të kokës që janë rezistente ndaj derdhjes. Një rajon tjetër është regjioni i mollëzave dhe i qafës, të cilat mund të zgjidhen si rajon dhurues në këto rajone dhe kanë një strukturë rrënjë të përshtatshme për transplantimin e mjekrës dhe mustaqeve. Në disa metoda, sipas strukturës së flokëve dhe rrënjëve në kraharorin ose shpinën e personit, ata zgjidhen si dhurues në ato rajone. Megjithatë, struktura e flokëve në këto zona nuk preferohet sepse nuk është aq e fortë dhe e qëndrueshme sa flokët në zonën e mjekrës apo mustaqeve. Mblidhen farat e folikulit të flokëve të shëndetshëm në zonën e dhurimit. Në procesin e radhës hapen kanale shumë të vogla në mënyrë që të mos ketë gjurmë që mund të duken keq nga pikëpamja estetike. Mbjellja e mjekrës dhe mustaqeve kryhet duke vendosur farat e folikulave të qimeve në këto kanale të hapura.

Cilat janë fazat e transplantit të mjekrës dhe mustaqeve?

Pas vendosjes për një operacion transplantimi të mjekrës ose mustaqeve, fazat e transplantimit të mjekrës ose mustaqeve të personave që nuk përbëjnë pengesë për operacionin;

  • Një ekzaminim dhe analizë nëse është i përshtatshëm për transplantin e mjekrës apo mustaqeve.
  • Vendoset forma e mjekrës ose mustaqeve dhe bëhen matjet e nevojshme dhe vizatohet forma përfundimtare në mënyrë vizuale.
  • Zona dhuruese dhe zona e mustaqeve apo mjekrës që do të transplantohen anestezohen me anestezi lokale.
  • Sipas zonës së nevojshme, nga zona merret numri i farave të folikulit të flokëve të përcaktuar më parë.
  • Farat e hequra të folikulit të qimeve vendosen në prerje duke hapur kanale minimale në zonat e mustaqeve ose mjekrës pa pritur.
  • Duke qenë se mjekra dhe mustaqet janë një zonë që duken qartë në zonën e fytyrës, kjo duhet bërë duke krijuar kanale shumë të vogla nga specialistë, në mënyrë që personat e transplantuar të mos kenë probleme estetike në procesin e ardhshëm.
  • Procesi zgjat nga 1 deri në 2 orë në varësi të njerëzve, metodës së aplikuar dhe madhësisë së zonës. Pacienti nuk ka nevojë të qëndrojë në spital pas operacionit. Ai lirohet në të njëjtën ditë.

Para transplantit të mjekrës dhe mustaqeve

Pas vendosjes për të kryer transplantin e mjekrës dhe mustaqeve, duhet kryer një proces i kujdesshëm ekzaminimi nga një mjek specialist dhe me përvojë. Pas ekzaminimit dhe analizave të nevojshme, dëshirat e personit që vendos të transplantojë mjekrën ose mustaqet dhe pritshmëritë e tij nga operacioni duhet të dëgjohen nga specialisti dhe të merret një vendim i qartë. Në këtë proces, përcaktohen pjesët e derdhura ose të holluara të zonës së fytyrës së personit që do të transplantohet dhe vizatohet forma përfundimtare dhe krijohet një ide se si do të jetë vizualisht pas operacionit. Nëse sipërfaqja që do të mbillet është e madhe, pamja e vlerësuar përcaktohet me vizatime dhe shkëmbehen idetë.

Avantazhet e operacionit të transplantit të mjekrës dhe mustaqeve

Nëse keni ndjekur udhëzimet e mjekut tuaj pas operacionit korrekt të transplantimit të mjekrës dhe mustaqeve, do të keni mjekër dhe mustaqe që nuk kuptohen nga jashtë.

Do ndiheni më komode dhe të lumtur nga ana estetike dhe psikologjike. Ju do të keni mjekra dhe mustaqe natyrale dhe me shkurre përgjithmonë.