Transplanti i mjekrës

Mjekra, të cilat janë aksesorët më të rëndësishëm të fytyrës së meshkujve, përjetojnë probleme të tilla si rënie apo rrallim për shkak të predispozicionit gjenetik apo faktorëve mjedisorë. Këto rrallime ose derdhje, të cilat nuk janë estetikisht të këndshme, i bëjnë njerëzit psikologjikisht të pakënaqur. Falë metodave të zhvilluara prej shumë vitesh, ky problem ka një zgjidhje të përhershme. Operacionet e mbjelljes së mjekrës marrin rolin e shpëtimtarit të njerëzve që kanë probleme të tilla. Fytyra juaj do të riformohet falë transplantimit të mjekrës, i cili kryhet duke përdorur folikulat e qimeve në zverk, i cili është rezistent ndaj rënies.

Si kryhet transplantimi i mjekrës?

Transplantimi i mjekrës ofron një zgjidhje të përhershme në rast të problemeve si predispozicioni gjenetik, faktorët mjedisorë, cikatricet si pasojë e lëndimeve dhe djegieve, humbje apo rrallim i mjekrës për shkak të problemeve si infeksioni. Në rast të planifikimit të kujdesshëm dhe vizatimit paraprak, njerëzit mund të arrijnë pamjen e mjekrës që dëshirojnë falë operacionit të transplantimit të mjekrës. Nëse transplantimi i mjekrës, i cili përbëhet nga disa faza, bëhet në mënyrë korrekte dhe me kujdes, arrihet rezultati i dëshiruar. Transplantimi i mjekrës përbëhet nga 4 faza;

Sa rrënjë përdoren në transplantin e mjekrës?

Mund të mbillen 1000-3000 rrënjë në të njëjtën kohë. Ky numër përcaktohet në fazën e planifikimit sipas rendimentit të sipërfaqes donatore dhe madhësisë së sipërfaqes që do të mbillet. Numri i rrënjëve që do të mbillen ndryshon nga personi në person.

A ndjeni dhimbje në transplantin e mjekrës?

Duke qenë se në operacionin e transplantimit të mjekrës aplikohet anestezi lokale, dhimbja nuk ndihet gjatë gjithë procedurës. Gjatë anestezisë lokale të aplikuar me 10-15 injeksione, mund të ndihet një dhimbje e vogël në injeksionet e para, përveç kësaj, nuk ndihet asnjë dhimbje tjetër gjatë gjithë procedurës.

Sa kohë zgjat transplantimi i mjekrës?

Operacionet e transplantimit të mjekrës nuk janë operacione të gjata si transplantimi i flokëve . Duhen mesatarisht 1-2 orë për shkak të numrit më të vogël të rrënjëve të mbjella dhe sipërfaqeve të vogla të sipërfaqes së mbjelljes.

Sa zgjat koha e rikuperimit të transplantit të mjekrës?

Brenda 15 ditëve pas operacionit të transplantimit të mjekrës, kanalet derdhen duke mbajtur një kore. Periudha e rikuperimit, e cila ndryshon nga personi në person, do të jetë më e shkurtër nëse kujdeseni për veten, ushqeheni mirë dhe përdorni ilaçet e dhëna nga specialisti.

Për kë është transplantimi i mjekrës?

Cilat janë avantazhet e transplantit të mjekrës?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *