Me rritjen e sasisë së rënies së flokëve për shkak të predispozicionit gjenetik, faktorëve mjedisorë, barnave apo sëmundjeve, shfaqet tullaci. Kjo situatë i bën njerëzit të pakënaqur dhe të pasigurt në aspektin estetik. Veç shqetësimeve estetike, operacionet e mbjelljes së flokëve kryhen edhe për shkak të problemeve shëndetësore. Operacioni i mbjelljes së flokëve kryhet për shkak të dëmtimeve aksidentale, hapjeve të pjesshme në zonën me qime, ose si rezultat i rënies së flokëve ashtu edhe për shkak të cikatriceve në atë zonë si pasojë e djegies. Falë risive teknologjike dhe mjekësore në zhvillim, ka zhvillime në metodat e transplantimit të flokëve. Falë metodave të përcaktuara sipas nevojave të personit, tani është shumë më e lehtë të arrihen flokë të përhershëm dhe natyralë. Pasi të vendosni për procedurën e mbjelljes së flokëve, gjëja e parë që duhet të bëni është të punoni me një mjek dhe ekipin e tij, të cilët janë ekspertë në fushën e tyre, me përvojë dhe aftësi manuale. Kjo është shumë e rëndësishme për ju që të keni modelin e përhershëm të flokëve që ëndërroni të keni. Ka dallime midis metodave të aplikuara. Në disa metoda, flokët rruhen plotësisht, ndërsa të tjerat rruhen pjesërisht ose nuk rruhen fare. Pas vendosjes për operacionin e mbjelljes së flokëve, ka disa gjëra që duhen marrë parasysh para dhe pas procedurës. Ne i kemi bashkuar këto pika në detaje për ju.

Çfarë duhet pasur parasysh përpara transplantimit të flokëve?

Përpara operacionit të mbjelljes së flokëve, duhet të merren parasysh disa gjëra në lidhje me procedurën dhe kujdesin personal. Është shumë e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje këtyre pikave përpara procesit të mbjelljes së flokëve, si për ju ashtu edhe për arritjen e rezultateve të pritura pas procedurës. Gjërat që duhen marrë parasysh përpara operacionit të mbjelljes së flokëve janë;

Çfarë duhet pasur parasysh pas operacionit të mbjelljes së flokëve?

Është shumë e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje pikave që kanë nevojë për vëmendje pas operacionit të mbjelljes së flokëve. Ashtu siç është e rëndësishme të aplikohen gjërat që duhet të merren parasysh përpara mbjelljes së flokëve, është shumë e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje pikave pas procedurës në lidhje me operacionin e përhershëm të mbjelljes së flokëve. Gjërat që duhen marrë parasysh pas operacionit të mbjelljes së flokëve janë;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *