Transplanti i flokeve

Me teknologjinë në zhvillim kohët e fundit, procesi i transplantimit të flokëve tek gratë po rritet në një nivel të jashtëzakonshëm. Ndërsa flokët janë aksesori ynë më i rëndësishëm vizual për çdo individ, kjo është shumë më e rëndësishme nga pikëpamja estetike për gratë. Rënia dhe rënia e flokëve me përvojë si tek meshkujt ashtu edhe tek femrat, falë operacionit të mbjelljes së flokëve ofron një zgjidhje natyrale dhe të përhershme. Falë transplantimit të flokëve, është e mundur të keni flokë të rinj të shëndetshëm dhe natyral pa ndonjë situatë negative estetike. Duke qenë se tek femrat aplikohen metodat e mbjelljes së flokëve të parruara, nuk ka asnjë problem vizual. Falë operacionit të mbjelljes së flokëve të parruar, ju mund të ktheheni në jetën tuaj shoqërore në një kohë të shkurtër pa e ditur se keni bërë një transplant flokësh.

Transplanti i flokeve të pa rruar

Femrat nuk preferojnë shpesh operacionet e mbjelljes së flokëve për shkak të shqetësimeve estetike. Megjithatë, me zhvillimin e risive mjekësore dhe teknologjike, po zhvillohen metoda të transplantimit të flokëve të përshtatshme për gratë. Në këtë mënyrë, transplantimi i flokëve mund të kryhet pa rruajtje dhe pa problem estetik.

Cilat janë shkaqet e rënies së flokëve tek gratë?

Shkaqet e rënies së flokëve dhe rënies së flokëve tek femrat në përgjithësi janë;

Ekzaminimi dhe diagnoza e rënies së flokëve

Humbja e flokëve tek burrat dhe gratë ka karakteristika të ngjashme dhe shkaku themelor është i ndryshëm në shumë njerëz. Ndërsa humbja e flokëve përjetohet për shkak të predispozicioneve gjenetike ose faktorëve mjedisorë, humbja e flokëve ndodh si pasojë e një aksidenti. Zbulimi i rënies së flokëve tek gratë është më i lehtë dhe më i dukshëm për shkak të flokëve të gjatë. Kur dyshimi për rënien e flokëve bëhet i dukshëm, duhet të konsultohet me një specialist dhe të kryhet një operacion i mbjelljes së flokëve me një planifikim të duhur si rezultat i diagnozës së saktë.

Shkalla e suksesit të transplantimit të flokëve tek gratë

Metodat e mbjelljes së flokëve FUE dhe DHI të përdorura në operacionet e mbjelljes së flokëve për femra janë metoda shumë të suksesshme si tek femrat ashtu edhe tek meshkujt. Operacioni i mbjelljes së flokëve, i cili aplikohet me një specialist me përvojë dhe ekipin e tij, jep 99 për qind rezultate të suksesshme dhe të përhershme.

Metodat e transplantit të flokëve tek gratë

Metodat e transplantimit të flokëve të aplikuara me rruajtje nuk preferohen te femrat për shkak të shqetësimeve estetike. Për këtë arsye tek femrat aplikohen metoda të përshtatshme për mbjelljen e flokëve të parruar, ndryshe nga meshkujt. Metodat e transplantit të flokëve që aplikohen tek femrat janë;

Metoda e Transplantit të Flokëve Dhi

DHI, e cila është metoda më e preferuar në mesin e metodave të mbjelljes së flokëve për femrat, gjegjësisht metoda e mbjelljes direkte të flokëve, rruajtje nuk aplikohet gjatë aplikimit. Në këtë metodë, përdoret një stilolaps mjekësor i quajtur choi special. Fazat e mbjelljes së flokëve Fue janë pothuajse të njëjta. I vetmi ndryshim është se në këtë metodë nuk hapet kanali për vendosjen e farës së rrënjës së flokëve. Në vend të kësaj, fara e marrë nga rrënjët e flokëve vendoset në vendin që do të mbillet duke ushtruar presion të lehtë me një stilolaps mjekësor choi. Duke qenë se kanali nuk hapet në këtë metodë, koha e rikuperimit është më e shkurtër. Në metodën e mbjelljes së flokëve DHI, zona dhuruese rruhet në disa raste, ndërsa në disa raste nuk aplikohet rruajtje.

Sesione të transplantit të flokëve për femra

Transplantimi i flokëve për gratë kryhet në përgjithësi si një seancë e vetme. Nuk ka nevojë të qëndroni në spital apo klinikë pas operacionit të mbjelljes së flokëve. Duke qenë se operacionet e mbjelljes së flokëve tek femrat kryhen në zona më të vogla, kërkon një kohë më të shkurtër si për sa i përket kohës së operacionit, ashtu edhe duke marrë seanca. 1 ose 2 ditë pas transplantimit të flokëve, duhet të kontaktoni specialistin tuaj për qëllime kontrolli dhe për larjen e parë.

Pas transplantimit të flokëve tek gratë

Pas operacionit të thithjes së flokëve, duhet të merren parasysh disa pika. Gjërat që duhen marrë parasysh pas transplantimit të flokëve;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *