Megjithëse transplantimi i flokëve është një procedurë më e lehtë se operacionet e tjera kirurgjikale, disa pika duhet të merren parasysh në mënyrë që të kemi një shkallë të lartë suksesi. Ka masa paraprake që duhen marrë përpara operacionit të mbjelljes së flokëve , si dhe disa gjëra që duhen marrë parasysh më pas. Nëse këto pika nuk merren parasysh, ekziston rreziku i dështimit të procesit të mbjelljes së flokëve. Megjithëse rezultatet e procesit të mbjelljes së flokëve vlerësohen me pamje vizuale, paraprakisht duhet bërë një planifikim i kujdesshëm dhe të ndiqen rekomandimet e specialistit për të arritur flokë të përhershëm dhe të harlisur.

Çfarë duhet të kihet parasysh përpara operacionit të transplantit të flokëve ?

Gjërat që duhen marrë parasysh përpara operacionit të mbjelljes së flokëve janë;

Çfarë duhet të merret parasysh pas operacionit të transplantit të flokëve ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *