Rimëkëmbja dhe marrja e rezultateve të qarta pas transplantimit të flokëve është një proces i gjatë. Pacientët duhet të jenë të durueshëm dhe të kujdesshëm në këtë proces. Ka shumë faktorë që ndikojnë në suksesin e transplantimit të flokëve. Megjithatë, në mënyrë që rezultati i një operacioni të suksesshëm të jetë i suksesshëm, është shumë e rëndësishme që pacienti të ndjekë të gjitha udhëzimet pas procedurës. Ka operacione në të cilat merren rezultate të pasuksesshme për shkak të pakujdesisë së pacientit në procedurat që nuk janë problem në praktikë. Për të mos u ndeshur me një fund të tillë, duhet të dini dhe të aplikoni në detaje se çfarë duhet pasur parasysh pas operacionit të mbjelljes së flokëve.

Turqia është shumë e suksesshme në mbjelljen e flokëve . Në klinikat e transplantit të flokëve në Stamboll aplikohet një program mbështetës për pacientët pas operacionit dhe i gjithë informacioni rreth procesit u jepet pacientëve në detaje. Pas operacionit, ju mund të zgjidhni gjithçka që ju vjen në mendje duke kontaktuar klinikën tuaj.

Cilat janë sugjerimet pas transplantimit të flokëve ?

Është shumë e rëndësishme për suksesin e operacionit t’i kushtoni vëmendje rekomandimeve të mjekut tuaj pas transplantimit të flokëve. Disa sugjerime pas transplantimit të flokëve janë;

Cilat janë udhëzimet pas operacionit ?

Ka disa udhëzime që duhen ndjekur me rigorozitet pas operacioneve të mbjelljes së flokëve. Nëse ndiqni këto udhëzime, transplantimi i flokëve do të jetë i suksesshëm. Gjërat që duhen ndjekur rreptësisht pas mbjelljes së flokëve janë;

Sa ditë duhet t’i kushtohet vëmendje pas transplantimit të flokëve ?

Periudha më e rëndësishme e transplantimit të flokëve është periudha e parë 1 javore. Gjatë kësaj periudhe, pacienti duhet të pushojë sa më shumë dhe të mbajë kokën drejt. Të paktën 15 ditë nuk duhet të lëvizin shpejt, ngritja e rëndë nuk duhet të jetë.

Me larjen dhe kujdesin e rregullt të flokëve, kanalet shërohen brenda 15 ditëve dhe plagët bëhen kore. Pas kësaj periudhe, ju mund të ktheheni ngadalë në jetën shoqërore. Megjithatë, duhet të vazhdoni të mos bëni sporte të rënda dhe të jeni të kujdesshëm gjatë gjumit. Ju duhet t’i përdorni ilaçet tuaja plotësisht gjatë procesit të rikuperimit.

Çfarë është e ndaluar pas transplantimit të flokëve ?

Disa rregulla që janë të ndaluara dhe që duhen ndjekur pas mbjelljes së flokëve janë;

Çfarë nuk mund të hahet pas transplantimit të flokëve ?

Për t’u rikuperuar më shpejt pas transplantimit të flokëve, duhet t’i kushtoni vëmendje dietës suaj. I Për të parandaluar edemën pas procedurës, duhet të konsumohet shumë ujë dhe të reduktohet përdorimi i kripës. Çfarë nuk duhet konsumuar pas operacionit;

Sa herë në ditë lahen flokët e sapotransplantuar ?

Larja e parë pas operacionit bëhet nga specialisti në ambientin klinik. Kjo fazë kërkon shumë vëmendje. Në larjen e parë ku përdoren kremra dhe shampo speciale, folikulat e flokëve trajtohen ngadalë dhe butësisht në mënyrë që të mos dëmtohen. Larja e parë pas operacionit zakonisht bëhet në ditën e dytë ose të tretë.

Pacienti e bën larjen pas procesit të larjes së parë. Pacientit i shpjegohen në detaje mënyra e larjes dhe produktet që do të përdoren. Pas larjes së parë, larja duhet të bëhet rregullisht një herë në ditë për 10-15 ditë. Gjatë larjes duhet të përdoren kremra dhe shampo speciale dhe larja duhet të bëhet duke masazhuar lehtë pa presion.

Pse nuk qëndrojnë flokët e transplantuar ?

Operacionet e mbjelljes së flokëve janë procedura kirurgjikale estetike që duhet të kryhen nga dermatologë ose kirurgë plastikë të cilët janë ekspertë në këtë fushë. Çdo procedurë kirurgjikale ka rreziqe, edhe pse të vogla. Një nga rreziqet në operacionet e mbjelljes së flokëve është se folikulat e flokëve të transplantuar nuk mund të ngjiten. Folikulat e qimeve të palidhura bëjnë që operacioni të dështojë.

Arsyet e mosmbajtjes së flokëve në transplantin e flokëve janë;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *